Llegeix el text amb atenció:

La Serra de Tramuntana és una de les zones més privilegiades de l’illa gràcies als seus sorprenents paisatges naturals. Però el paisatge de la Serra és, sobretot, un paisatge humà on l’aprofitament de l’aigua i el treball de la pedra en sec són fonamentals per entendre com les persones han transformat un lloc difícil d’habitar en un espai agrícola, fèrtil i productiu. Aquests valors excepcionals de la Serra l’han fet un espai únic, singular i extraordinari, mereixedor de la declaració com a patrimoni Mundial de la UNESCO a l’any 2011 amb la consideració de Paisatge Cultural.

El terme patrimoni es defineix com el nostre llegat del passat, el nostre equipatge en el present i l’herència que hem de deixar a les futures generacions per a que elles puguin aprendre i meravellar-se. Ser Patrimoni Mundial vol dir, en certa manera, que és patrimoni de tots els habitants del món.

El Conveni Europeu del Paisatge ens diu que paisatge és qualsevol part del territori tal com el percebem. És el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i humans. Per això l’home és un element clau del paisatge. Però, quines són aquestes modificacions dutes a terme per l’home?