Omet navegació

La feina del marger

Marges i margers

La feina

La construcció de pedra en sec implica una sèrie de tasques que són comunes o amb lleugeres variacions per a gairebé totes les estructures, mentre que altres són específiques de determinats tipus de construccions.

Hi ha un seguit de tasques prèvies a la construcció com ara el condicionament del terreny i l'obtenció de la pedra. Les característiques físiques de la terra, la rocallisitat, el pendent i el tipus de roca constitueixen importants condicionants per a la fase constructiva. Depenent de la naturalesa de la terra, la pedra bona per a la construcció es pot trobar amb relativa facilitat, o en cas contrari, es fa necessari traginar-la d'un altre lloc. Tot això també tindrà un impacte en la quantitat d'esforç necessari per a l'escombra i l'assentament de la construcció per conseguir-ne una bona estabilitat.

Malgrat la varietat d'estils i la inexistència de manuals per a construir en sec, l'experiencia ha proporcionat formes i maneres de treballar que, amb el temps, s'han acceptat com a correctes, questió que no cal confondre amb una uniformitat de l'ofici i les formes de treballar. Com en les altres feines artesanes, la diversitat es un tret essencial: petits canvis en el tractament de la pedra, en la col'locació, en les juntes o en els talussos donen singularitat a cada obra .

Font (imatge i text): ALOMAR, G.; et al. Officine Grafiche Riunite, 2002. L'ofici de marger, els materials, les eines i les tipologies constructives.