Illes Balears


Cercador

Avançat

Informació legalCondicions generals d’ús de les pàgines web d'AGREGA

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de l’actual lloc web L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i total d’aquestes condicions generals a la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeix, sense perjudici de les condicions particulars que puguin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

L'usuari s'ha d'abstenir de fer qualsevol acte que contravingui els drets de propietat industrial i intel·lectual dels gràfics, marques, logotips, dissenys, dibuixos, textos, programació, programari i altres elements multimèdia que es mostren a la pàgina web i tampoc pot alterar o manipular les referències als drets de propietat intel·lectual corresponents a red.es i a les administracions educatives (d'ara endavant, "els titulars del lloc web") i els legítims titulars dels continguts incorporats a la pàgina web, així com els dispositius tècnics de protecció habilitats per a això. Tota la informació exposada aquí és per a ús eductiu i/o científic. Els titulars d'aquest lloc web no es fan responsables de les opinions recollides en els continguts ni expressades pels participants d'aquest lloc web. Els titulars d'aquest lloc web no es fan responsables dels danys que puguin ocasionar els continguts (programes, etc.) accessibles des d'aquesta web. Tampoc són responsable dels danys i perjudicis causats com a conseqüència de la disponibilitat, el funcionament, l'accessibilitat i la continuïtat dels llocs web als quals l'usuari accedeixi a través d'aquesta web. Els titulars d'aquest lloc web es reserven el dret d'efectuar les modificacions que considerin oportunes, i poden canviar, suprimir i incloure, unilateralment i sense avís previ, nous continguts i/o serveis, i també la forma en què aquests apareixen presentats i localitzats. Els titulars d'aquest lloc web no es fa responsable dels possibles usos que es doni a la informació, serveis o diferents programes que es troben en aquesta Web. L'usuari es compromet a fer ús d'aquests continguts de forma diligent i complint les condicions que fixen per a cada cas els titulars d'aquest lloc web. En particular, ha de respectar els seus drets de propietat intel·lectual. En el cas contrari, els titulars legítims dels continguts i d'aquest lloc web es reserven el dret d'emprendre accions legals i presentar les reclamacions per danys i perjudicis que considerin oportunes.Protecció de dades de caràcter personal

La comunitat autònoma és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter general subministrades pels usuaris del seu lloc web. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’UTE es compromet a complir la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i a l'obligació de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, la presentació, l'ampliació i la millora dels serveis a l’usuari, la gestió de la informació subministrada en sol·licituds de feina, en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. L’usuari pot exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se per escrit a la comunitat autònoma, amb l’acompanyament d’una fotocòpia del DNI.Cookies

El lloc web d’AGREGA empra Cookies (petits arxius d’informació que el servidor de Red.es envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i la visualització del lloc web per part de l’usuari. Les Cookies emprades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen quan finalitza la sessió de l’usuari. De cap manera s'utilitzaran les Cookies per recollir informació de caràcter personal.Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, el propietari es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia a l'usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular. Exclusió de responsabilitat Red.es no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web ni de l’exactitud de la informació que conté.Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts al lloc web de Red.es poden adreçar a pàgines web de tercers. Red.es no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer als esmentats llocs, que tindran exclusivament un caràcter informatiu i que, en cap cas, no impliquen cap relació entre Red.es i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.