Illes Balears


Cercador

Avançat

Política de privacitatProtecció de dades de caràcter personal

La comunitat autònoma és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter general subministrades pels usuaris del seu lloc web.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la comunitat autònoma es compromet a complir la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i a l'obligació de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, la presentació, l'ampliació i la millora dels serveis a l’usuari, la gestió de la informació subministrada en sol·licituds de feina, en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L’usuari pot exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se per escrit a la comunitat autònoma, amb l’acompanyament d’una fotocòpia del DNI.Cookies

El lloc web d’AGREGA empra Cookies (petits arxius d’informació que el servidor de Red.es envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i la visualització del lloc web per part de l’usuari.

Les Cookies emprades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen quan finalitza la sessió de l’usuari. De cap manera s'utilitzaran les Cookies per recollir informació de caràcter personal.