Tens compte? Accedeix Sobre Agrega

Estadístiques

ODES PER NIVELL D'AGREGACIÓ Local Total

Mitjans integrats: 71 146,717
Objectes d´aprenentatge: 76 25,863
Seqüències didàctiques: 48 17,358
Cursos: 0 48
Objectes: 195 189,986
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN desglosadas por comunidades

AN (*) AR (*) CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
Mitjans integrats 407 827 14 22 0 0 383 30 49 71 185 14 16 67,185 77,419 79 16
Objectes d´aprenentatge 12,398 723 1 171 513 0 424 414 19 76 350 62 844 5,104 4,313 327 124
Seqüències didàctiques 12,122 86 4 59 127 0 743 81 3 48 110 20 311 1,757 1,740 102 45
Cursos 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 14 14 0 0
Objectes 24,935 1,636 19 252 640 0 1,555 525 71 195 645 97 1,177 74,060 83,486 508 185

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang


ACTIVITAT Local Total

Recerques: 921,718 21,808,175
descàrregues: 1,634 207,395
Fitxes accedides Local: 605,572 29,184,507
Odes previsualitzats locals: 156,390 20,800,187
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de ACTIVIDAD desglosadas por comunidades

AN (*) AR (*) CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
Búsquedas 0 218,673 34,046 13,858 46,653 0 4,928,428 80,349 12,979 921,718 41,985 655 67,560 8,615,899 6,012,983 798,444 13,945
Descargas 0 1,164 5,944 4,558 1,501 0 16,231 2,256 104 1,634 542 36 4,099 85,583 83,059 330 354
Fichas accedidas locales 0 781,278 49,126 76,147 67,038 0 2,397,004 227,515 12,563 605,572 150,884 25,688 267,933 13,778,402 9,415,408 1,314,014 15,935
ODES previsualizados locales 0 952,370 32,920 19,108 95,646 0 2,730,595 28,456 14,613 156,390 664,278 18,371 844,067 7,849,659 7,084,042 271,710 37,962

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang


TERMES MAS BUSCATS Local Total

necesidades: 0 36,096
educativas: 0 34,235
atomica: 0 33,807
apoyo: 0 31,916
dicotiledoneo: 0 31,720
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de TÉRMINOS MÁS BUSCADOS desglosadas por comunidades

AN (*) AR (*) CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
necesidades 0 0 0 581 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 34,895 0
educativas 0 0 0 570 0 0 0 0 954 0 0 0 0 0 0 32,711 0
atomica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,201 13,606 0 0
apoyo 0 0 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,379 0
dicotiledoneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,232 12,488 0 0

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang