Tens compte? Accedeix Sobre Agrega

Estadístiques

ODES PER NIVELL D'AGREGACIÓ Local Total

Mitjans integrats: 71 146716
Objectes d´aprenentatge: 76 22765
Seqüències didàctiques: 48 17348
Cursos: 0 48
Objectes: 195 186877
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN desglosadas por comunidades

AN (*) AR CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
Mitjans integrats 406 827 14 22 0 0 383 30 49 71 185 14 16 67185 77419 79 16
Objectes d´aprenentatge 9300 723 1 171 513 0 424 414 19 76 350 62 844 5104 4313 327 124
Seqüències didàctiques 12112 86 4 59 127 0 743 81 3 48 110 20 311 1757 1740 102 45
Cursos 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 14 14 0 0
Objectes 21826 1636 19 252 640 0 1555 525 71 195 645 97 1177 74060 83486 508 185

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang


ACTIVITAT Local Total

Recerques: 492624 21378999
descàrregues: 1612 207364
Fitxes accedides Local: 291690 28859810
Odes previsualitzats locals: 121128 20752165
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de ACTIVIDAD desglosadas por comunidades

AN (*) AR CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
Búsquedas 0 218591 34046 13858 46653 0 4928428 80349 12979 492624 41985 655 67560 8615899 6012983 798444 13945
Descargas 0 1155 5944 4558 1501 0 16231 2256 104 1612 542 36 4099 85583 83059 330 354
Fichas accedidas locales 0 770463 49126 76147 67038 0 2397004 227515 12563 291690 150884 25688 267933 13778402 9415408 1314014 15935
ODES previsualizados locales 0 939610 32920 19108 95646 0 2730595 28456 14613 121128 664278 18371 844067 7849659 7084042 271710 37962

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang


TERMES MAS BUSCATS Local Total

necesidades: 0 36096
educativas: 0 34235
atomica: 0 33807
apoyo: 0 31916
dicotiledoneo: 0 31720
Mostra dades desglossades per comunitats
close

Estadísticas de TÉRMINOS MÁS BUSCADOS desglosadas por comunidades

AN (*) AR CB (*) CL (*) CM (*) CV (*) EU (*) EX (*) GA (*) IB IC (*) LR (*) MA (*) MEC (*) MECD (*) MU (*) NA (*)
necesidades 0 0 0 581 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 34895 0
educativas 0 0 0 570 0 0 0 0 954 0 0 0 0 0 0 32711 0
atomica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20201 13606 0 0
apoyo 0 0 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31379 0
dicotiledoneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19232 12488 0 0

(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang